RUKUN, SYARAT-SYARAT DAN SUNAT DALAM KHOTBAH


RUKUN KHOTBAH SHALAT JUMAT
1.      Memuji Allah/ Alhamdulillah.
2.      Salawat kepada Nabi Muhammad SAW.
3.      Berwasiat/nasihat kepada jamaah dengan wasiat/nasihat bertaqwa kepada Allah pada kedua khotbah.
4.      Membaca Ayat Al-Qur’an di antara salah satu  dua khotbah.
5.      Membaca doa untuk orang muslim dan muslimat di khotbah yang kedua.

SYARAT-SYARAT KHOTBAH SHALAT JUMAT
1.      Suci daripada kedua hadas besar dan kecil.
2.      Suci badan dan pakaian dari najis.
3.      Menutup aurat.
4.      Berdiri jika mampu.
5.      Khotbah dilaksanakan ketika masuk waktu zuhur.
6.      Duduk antara dua khotbah.
7.      Mengeraskan suaranya sekurang-kurangnya 40 orang yang mendengarkan.
8.      Berturut-turut di antara dua khotbah yang pertama dan yang kedua/ tuma’ninah.
9.      Khotbah dengan bahasa arab.

SUNAT KHOTBAH
1.      Mimbar ditempatkan disebelah kanan.
2.      Khatib mendahulukan kaki kanan apabila naik dan turun mendahulukan kaki kiri.
3.      Mengucapkan salam (jangan menambah Ta’ala).
4.      Duduk menanti bilal azan.
5.      Sebelah kiri memegang tongkat dan sebelah kanan memegang sisi mimbar.
6.      Suara harus jelas dan mudah dipahami.
7.      Menyingkat khotbah dan memanjangkan shalat.
8.      Mengeraskan suara melebihi suara dari yang wajib.
9.      Memakai pakaian yang berwarna putih.